Tandem Siklus (Yumurta Takviyesi)

4-1

Tandem yöntemi Tüp Bebek Tedavisinde başarıyı arttırmak
adına yardımcı tedavi olarak uygulanır . Yaşı ilerlemiş veya herhangi bir
nedenden dolayı yumurta sayısı veya kalitesi azalmış , erken menapoz değerleri
saptanmış kişiler için Tüp Bebek tedavisi sürecinde dönorden alınacak
yumurtalarla tedaviye destek sağlanır Anne adayından ve dönorden alınan taze
yumurtalar eşten (erkekten) alınan sperm hücreleri ile eş zamanlı olarak
döllenir Oluşan embriyolar birbirlerine karıştırılmadan laboratuvar ortamında
geliştirilir .Tandem siklus tedavisinde anne adayı ve yumurta donörünün adet
dönemleri biribirene denk getirilecek şekilde senkronize edilir.Bu şekilde aynı
dönemde tedaviye başlanarak yumurta toplama işlemlerinin aynı zamana denk
gelmesi sağlanır . Taze embriyo transferi için bu son derece önemlidir .
Transferin yapılacağı gün embriyo kalitesine göre Doktor ve Embriyolog tedavi
uygulanan çift ile görüşme yapar ve transfer için hangi embriyoların
kullanılacağına birlikte karar verilir . Burada amaç hastanın kendi yumurtası
ile tekrar deneme yaparken yumurta takviyesi ile başarı şansını
yükseltmektir.Yumurta donasyonundan tek farkı anne adayına da yumurta gelişimi
için enjeksiyon tedavisi uygulanır.

Diğer Tedavi ve Hizmetlerimizi Aşağıda Bulabilirsiniz.

Diğer Tedavilerimiz

Sperm Nakli
Sperm donasyonu yaklaşık 100 yıldan beri infertilite(kısırlık) tedavisinde kullanılmaktadır.
Yumurta Takviyesi
Yumurtalıkları yavaş çalışan (erken menopoz değerleri saptanmış veya yaşı ilerlemiş hastalar) bayanlarda
Preimplantasyon Genetik Tanı
Tüp bebek (IVF) işlemi esnasında embriyoların genetik testi yapılarak, sadece sağlıklı
IVF (Tüp Bebek)
Kadından alınan yumurtalar ile eşinden alınan spermlerin laboratuvar ortamında Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi kullanılarak
Embriyo Nakli
Hem kadında hem erkekte döl hücresi yani sperm ve yumurta ile ilgili bir eksiklik oldugu durumlarda uygulanan bir tedavidir.
ICSI (Mikroenjeksiyon)
Laboratuvar koşullarında tek bir spermin bir yumurtanın içine enjekte edilmesi temeline dayanır.