• ICSI, Mikroenjeksiyon | Doğuş Tüp Bebek Merkezi Kıbrıs
 • Kıbrıs'ta Tüp Bebek | Doğuş Tüp Bebek Merkezi Kıbrıs
 • Sperm ve Yumurta Donasyonu | Doğuş Tüp Bebek Merkezi Kıbrıs
 • PGT, Genetik Tanı | Doğuş Tüp Bebek Merkezi Kıbrıs
IVF, Tüp Bebek

Cinsiyet Seçimi, PGT

Kadından alınan yumurtalar ile eşinden alınan spermlerin laboratuvar ortamında Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi kullanılarak döllendirilmesidir. Döllenme işleminden sonra geliştirilen embriyolar, 2-5 gün içierisinde ultrason eşliğinde rahim içine transfer edilir. Teknolojinin gelişmesiyle tüp bebek tedavisi ile elde edilen embriyolardan (döllenmiş yumurta) alınan hücre ile inceleme yapılarak o embriyonun kız mı erkek mi olduğunun bulunması işlemine cinsiyet seçimi denir.
ivf Cinsiyet Seçimi & PGT
MICROARRAY CGH ( 24 kromozom incelenmesi )

Embiro veya Fetal Redüksiyon (reduction)

Tüp bebek yöntemi ile elde edilen embriyoların yaklaşık olarak %30 ‘unda normal olmayan kromozom yapısı (genetik bozukluk) gözlenmektedir. Bu nedenle embriyolar tutunamamakta ya da tutunan embriyolar erken dönemde düşmektedir. Gebeliğin erken safhalarında oluşan düşüklerin %50-60'ına kromozom bozuklukları neden olmaktadır. Tüp bebek uygulamalarından sonra oluşan üçüz ve üstü çoğul gebeliklerde, bir veya daha fazla bebeğin kalbinin durdurarak gelişiminin sonlandırılması işlemine fetal redüksiyon adı verilmektedir. Fetal redüksiyon uygulamasındaki amaç erken (premature ) doğumları engellemek ,bebeklerin düzgün gelişimine ve sağlıklı doğumuna yardımcı olmaktır.
microarray Fetal
   
Sperm ve Yumurta Nakli Preimlantasyon Genetik Tanı

Yumurta Nakli
(Yumurta Donasyonu - Yumurta Bağışı)
Yumurta donasyonu kendi çocuğuna sahip olamayacak bir çok kadına çocuk sahibi olabilme olanağını sunmaktadır.

Sperm Nakli
(Sperm Donasyonu - Sperm Bağışı)
Sperm donasyonu yaklaşık 100 yıldan beri infertilite(kısırlık) tedavisinde kullanılmaktadır.

Tüp bebek (IVF) işlemi esnasında embriyoların genetik testi yapılarak, sadece sağlıklı olanların seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir. Bu uygulamaya Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT veya PGD) denir.

 • Tüp Bebek uygulamasının başarısını artırır.
 • Klinik gebelik oranını artırır.
 • Gebeliğin düşük ile sonuçlanma riskini azaltır.
 • Cinsiyet seçimine imkan sağlar.
 • Çoğul gebelik oranını azaltır.
Sperm ve Yumurta Donasyonu Preimlantasyon Genetik Tanı
Tüp Bebek için neden Kıbrıs Doğuş Hastanesi? Sizin için organize edelim!

Güvenilir ve başarısını ispatlamış bir merkezdir.
Aynı anda sağlıklı ve 1. Kalitede (Grade 1) olan  3 embriyoya kadar transfer yapılabilmektedir.
Arzu edildiği taktirde kalan sağlıklı embriyolar yeniden kullanılabilmesi için dondurularak saklanmaktadır.

 • Bilet
 • Konaklama
 • Ulaşım
 • Hastalarımız için özel fiyatlar
Tüp Bebek için neden Kıbrıs Doğuş Hastanesi? kktc