Infertilite – Kısırlık

11-1

Infertilite (Kısırlık) nedir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin en az 1 yıl süre ile düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebelik elde edilememesi durumuna Infertilite (Kısırlık) denir. Ortalama her altı aileden biri kısırlıktan etkilenmektedir. Normal şartlar altında korunmadan cinsel ilşkiye giren çiftlerin %85 inde ilk yıl %93 ünde ise iki yıl içerisinde gebelik oluşması beklenir. Eğer bu süreler sonunda bir gebelik oluşmuyorsa mutlaka bir infertilite merkezine başvurulmalıdır. Kısırlık nedei %50 erkeğe ait iken %50 de kadına aittir.

Erkek Infertilitesi

Genel olarak erkek infertilitesini (Kısırlık) iki ana grupda değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki cinsel işlev bozukluklarına, ikincisi ise sperm yapım bozukluklarına bağlı nedenlerdir. Sperm yapım bozukluklarına bağlı nedenlerden gelişen infertiliteye varikosel, enfeksiyonlar, az gelişmiş testis, malformasyonlar, sistemik bozukluklar, immünolojik nedenler,tümörler ve kanal tıkanıklıkları sebep olabilir. Tüm bu sayılanlarlar sperm yapımını olumsuz etkileyerek erkek infertilitesini oluştururlar.

Kadın Infertilitesi

Kadın kaynaklı infertilite(kısırlık), değişik nedenlerden oluşabilir. Bunların başında yumurta taşıyan tüplerin tıkanması, yumurtlama ile ilgili problemler, rahim ağzı yada rahim içi bozuklukları, karın iç zarı ile ilgili hastalıklar ve yaş faktörü gelir. Her iki cins içinde geçerli olmak üzere tüm bunların başında psikolojik olarak gelişen veya hiçbir tanıma uymayan infertilite çeşitlerinden de söz etmek mümkündür.

Nedeni bilinmeyen Infertilite

Çocuk beklentisi olan çiftlerin %5-10 ‘u tüm testlerin normal olmasına rağmen kısırlık problemi çekmektedir. Bu gibi olguları açıklanamayan infertilite grubuna dahil etmekteyiz. Bu grup hastalara kısırlık ilaçları ve aşılama uygulaması başarılı sonuçlar getirmektedir. 2 aşılama denemesine rağmen gebelik elde edilmiyorsa tüp bebek uygulamasına geçilmesi yerinde olur.

-T.C vatandaşları için Yumurta ve Sperm nakli uygulaması yasal değildir.

Diğer Tedavi ve Hizmetlerimizi Aşağıda Bulabilirsiniz.

Diğer Tedavilerimiz

Sperm Nakli
Sperm donasyonu yaklaşık 100 yıldan beri infertilite(kısırlık) tedavisinde kullanılmaktadır.
Yumurta Takviyesi
Yumurtalıkları yavaş çalışan (erken menopoz değerleri saptanmış veya yaşı ilerlemiş hastalar) bayanlarda
Preimplantasyon Genetik Tanı
Tüp bebek (IVF) işlemi esnasında embriyoların genetik testi yapılarak, sadece sağlıklı
IVF (Tüp Bebek)
Kadından alınan yumurtalar ile eşinden alınan spermlerin laboratuvar ortamında Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi kullanılarak
Embriyo Nakli
Hem kadında hem erkekte döl hücresi yani sperm ve yumurta ile ilgili bir eksiklik oldugu durumlarda uygulanan bir tedavidir.
ICSI (Mikroenjeksiyon)
Laboratuvar koşullarında tek bir spermin bir yumurtanın içine enjekte edilmesi temeline dayanır.